Voščilo in nagovor predsednika GZB

sreda, 30. 12. 2020

Spoštovani,

počasi se izteka leto 2020, od katerega smo pričakovali vse najboljše, kot vedno v začetku novega leta. Realnost, ki smo jo doživeli in jo bomo še nekaj časa, se imenuje Covid-19. Razglašena epidemija je ustavila javno življenje. Naše življenje se je pod silo razmer spremenilo in vsi z nestrpnostjo pričakujemo zaključek izrednih ukrepov.

Glede na ukrepe, ki jih je država predpisala v času trajanja pandemije, se je delo v gasilski organizaciji, razen intervencij, ustavilo. Odpovedi izobraževanj, tekmovanj, usposabljanj na vseh ravneh in prireditev so zaznamovale letošnje leto v gasilski organizaciji. Mrtvilo, ki vlada po naših PGD, za nepoznavalca ne predstavlja nobenega problema. Mi vsi, ki leta delujemo pri delu v gasilski organizaciji, pa dobro vemo, da tako mrtvilo oz. neaktivnost povzroča zmanjševanje aktivnega članstva v društvih. Tu predvsem izpostavljamo izpad gasilske mladine, ki jo z neaktivnostjo zelo hitro izgubimo. Zavedati se moramo, da bo v trenutku ukinitve pandemije napočil čas, ko bomo morali delo v gasilski organizaciji pognati v tek. Ta začetek bo terjal velike napore vseh nas, če bomo hoteli  pripeljati našo organizacijo na raven delovanja pred pandemijo.

Obračamo se na vas, spoštovane gasilke, gasilci, gasilska mladina, veteranke in veterani, da že sedaj razmislite, kakšno pot bomo zasnovali, da bi uspeli kar se da zmanjšali izpad pri delovanju v gasilski organizaciji v Občini Brezovica. Gasilci smo vedno sami reševali probleme, ko so se pojavili in upam, da bo tako tudi sedaj.

V imenu GZ Brezovica se zahvaljujem vsem predstavnikom PGD, vsem članom organov GZ Brezovica, pripadnikom sil za zaščito in reševanje v Občini Brezovica, za delo in trud, da v danih razmerah vestno opravljate svoje poslanstvo – vse v duhu pomoči ljudem v stiski.

Želim vam prijetne praznike ter zdravo, srečno in strpno v novem letu 2021.

Marko Susman

predsednik GZ Brezovica