Skupščina Gasilske zveze Brezovica

sreda, 8. 4. 2015

V petek, 27. 3. 2015, je v kulturnem domu Podpeč potekala redna skupščina Gasilske zveze Brezovica.
Na skupščini so bili prisotni delegati vseh desetih PGD Gasilske zveze Brezovica, predstavnik GZ Slovenije in poveljnik Regije Ljubljana I., Iztok Zajc, župan in podžupan Občine Brezovica,  Metod Ropret in Marko Čuden, predstavniki sosednjih gasilskih zvez: Dolomiti, Horjul, Ig, Ljubljana in Vrhnika, častni poveljnik GZ Brezovica, Ludvik Zalar in funkcionarji GZ Brezovica.
Najprej je poročilo upravnega odbora predstavil predsednik zveze, Marko Susman, ki je dejal, da je bilo preteklo leto na področju delovanja zveze zelo pestro in aktivno. Velika preizkušnja tako za gasilce kot za občino je bila gotovo februarska ledena ujma z žledolomom in kasneje še poplave, kjer so se domači gasilci s svojim požrtvovalnim delom izredno izkazali. »Ledeni objem žleda, ki je v začetku lanskega leta zajel praktično celotno občino, je povzročil ogromno škode. Operativne enote vseh desetih društev so se aktivno in požrtvovalno vključile v sanacijo posledic. V akcijah se je pokazalo, da smo gasilci preslabo opremljeni za masovne nesreče in ta izkušnja nam bo vodilo za planiranje nabav v prihodnjih letih.« Ker naravne nesreče ne poznajo občinskih meja, je Občina Brezovica lani podpisala dogovor o medsebojni pomoči na področju zaščite in reševanja z občinami Ig, Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer. Takšen dogovor že dlje časa velja tudi z občino Dobrova-Polhov Gradec, čaka pa se še na podpis dogovora z MOL-om. Sicer pa je zveza tudi lani velik poudarek dala na izobraževanja in usposabljanje gasilskega kadra, opravljali smo zdravniške preglede, različna tekmovanja, letne preglede društev … Veliko časa pa smo vložili tudi v pripravo novega dolgoročnega plana GZ za prihodnjih pet let. Časa je bilo tudi za druženja, saj smo                                                                    se gasilci med drugim družili na tradicionalnem pohodu na Krim in skupaj praznovali 90-letnico delovanja PGD Rakitna.

Poročilo poveljstva in gasilskih enot je nato podal poveljnik Boštjan Marinko, ki je razložil delo štaba operative. V lanskem letu smo gasilci v GZ Brezovica skupaj opravili 78 klasičnih intervencij. Največjo intervencijo pa smo opravili v času žledoloma in jesenskih poplav. Sicer pa so bile prednostne naloge operative še izvajanje vaj, izobraževanja, izvajanje tečajev in usposabljanj, opremljanje gasilskih enot, mesečni preizkusi radijskih zvez in alarmiranje ter različna tekmovanja. Marinko je ob tem dodal, da so se največje spremembe odvijale tudi pri oblikovanju točkovnika in pripravi pogojev za certificiranje opreme.

Sledilo je finančno poročilo za preteklo leto, v katerem je bilo največ sredstev namenjenih PGD Brezovica za sofinanciranje novega vozila. Prihodki so sicer v lanskem letu znašali nekaj več kot 171 tisoč evrov, odhodkov pa je bilo prav toliko.

Po podanih poročilih in po njihovem sprejetju so sledili pozdravi gostov. Najprej je gasilce pozdravil župan Metod Ropret, ki pravi, da občina resno jemlje sodelovanje z gasilci. Spomnil se je žledoloma, ki je prizadel tudi našo občino. »Takrat smo vsi občutili, kako pomembna je dobra organiziranost gasilskih društev. Spoznali smo tudi, kako pomembna je dobra opremljenost.« Dodal je, da je sodelovanje med društvi in občino zelo dobro, občinska uprava pa je vedno naklonjena gasilcem. Župan je pohvalil tudi programe, ki jih zveza pripravlja, saj ti predstavljajo realne cilje in želje, ki jih skupaj z občino lahko uresničijo. Gasilcem se je zahvalil tudi za vso pomoč pri gradnji največjega projekta v občini – pri gradnji kanalizacije.

Vse zbrane so nato pozdravili še zbrani gosti. Po voščilih in čestitkah je na vrsto prišla predstavitev plana dela za letošnje leto in potrditev dolgoročnega petletnega plana. Program prihodnjih petih let je »težak« slab milijon evrov, ki jih bomo gasilci porabili za redno dejavnost in opremo, investicije (nakup vozil, vzdrževanje gasilskih domov, gradnja novega gasilskega doma v Notranjih Goricah), med glavnimi nalogami pa ostajajo tudi izobraževanje gasilcev, usposabljanje, delo z mladimi in  sodelovanje z lokalno skupnostjo.

Skupščina se je  končala s krajšo slovesnostjo ob 20. obletnici ustanovitve Gasilske zveze Brezovica s slavnostnim prihodom praporov.

Predstavljena je bila kronika delovanja GZ Brezovica vse od ustanovitve l. 1995 pa do danes. V času svojega delovanja je gasilska zveza opravila izjemno delo pri pomoči ljudem v stiski in s tem opravičila svoje delovanje.

Ob tej priložnosti so se predstavniki zveze s priznanji zahvalili najbolj predanim posameznikom, ki delujejo na področju gasilstva. Priznanja in plakete  GZ Brezovica sta podelila predsednik in poveljnik GZ Brezovica:

Priznanja za posebne zasluge GZ Brezovica so prejeli: Majda Masle, Anton Slana, Ludvik Zalar, Janko Židanek in Ivan Klemen

Plakete  – plamenice so prejeli: Občina Brezovica, Regija Ljubljana I., GZ Dolomiti, GZ Horjul, GZ Ig, GZ Ljubljana in GZ Vrhnika.

Za prijeten zaključek slovesnosti so poskrbeli mladi pevci okteta Podpeški pobi.