Prevzem novega gasilskega vozila v PGD Jezero

ponedeljek, 27. 11. 2023

V soboto, 14. 10., se je na Jezeru odvijal slavnostni prevzem in blagoslov novega gasilskega vozila GVC-1.

Po postroju enot, ešalona do šotora in gasilske himne je po uradnem pozdravu besedo prevzel predsednik PGD Jezero Marko Susman.

Sam je na kratko povzel celotno dogajanje skozi 100 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva Jezero.

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno 30. 5. 1923. Članstvo je bilo navdušeno nad novo pridobitvijo, a brez orodja. V ta namen so pričeli z zbiranjem denarja, in še isto leto nakupili prvo ročno gasilno brizgalno, 50 m cevi in najnujnejše orodje. Kasneje so se lotili dela, nabrali vsa sredstva in s pomočjo zagnanih vaščanov 29. 9. 1929, blagoslovili nov gasilski dom, ki je stal na enakem mestu kot sedaj. Jezerski gasilci so si čez čas želeli modernizacije in tako leta 1938 kupili novo motorno brizgalno, ki je dolga leta dobro služila svojemu namenu. Strojniki so jo prižgali in dokazali, da še vedno deluje.

Po vojni so jezerški gasilci praktično začeli od začetka. Skozi čas so zamenjali kar nekaj vozil. Ohranili pa so prikolico z motorno brizgalno znamke fiat, katero so strojniki prav tako prižgali in potrdili delovanje. Društvo je rastlo in se moderniziralo. Načrtovali so nakup novega vozila in ga v soboto tudi uradno prevzeli. Vozilo stoji na podvozju Volva.

Marko Susman je ob koncu nagovora dodal :»V imenu PGD Jezero se zahvaljujem Občini Brezovica, GZ Brezovica, KS Podpeč-Preserje, vsem donatorjem in krajanom Jezera, za pomoč pri tem projektu, ki smo ga skupno uspešno izpeljali. Ves ta trud vseh nas je namenjen delu in razvoju PGD Jezera.«

Prvo glasbeni odmor je bil namenjen pesmi Reka avtorja Vlada Kreslina, ki jo je izvedel mladi Jaša Lipovec.

Za tem je besedo prevzel župan Metod Ropret. Opisal je razvoj in lepoto kraja Jezero in pomembnost prisotnosti gasilcev. Izpostavil je izzive, ki jih kraj s turistično sezono in preseljevanjem s seboj prinaša.

»Iskati moramo rešitve in našli smo jih,« je dodal župan. »Občina Brezovica je preko GZ Brezovica prispevala približno 180 tisoč evrov za nakup novega vozila. Verjamem in zavedam se, da je v pravih rokah in da nam bodo vsi stroški na takšen ali drugačen način povrnjeni.« Poudaril je tudi: »Mi kot občina se izjemno zavedamo pomena tega, kar sistem zaščite in reševanja v občini pomeni, in ključni del sistema ste seveda vi, gasilci.«  Zaželel jim je srečo z novim vozilom in izkazal naklonjenost gasilcem tudi v bodoče.

Oder je s prečno flavto prevzela Ajda Rončelj, ki je prireditev popestrila s skladbo Flamenco etuda, skladatelja Zgraja.

Naslednji govorec je bil predsednik GZ regije Ljubljana, Franc Bradeško. Sam je povedal, da pri opremljanju in modernizaciji gasilske opreme krajani dobijo največ. Tudi sam se zaveda pomembnost kakovosti opreme. Predsednik je pohvalil gasilce in dejal: »Izobrazba in usposobljenost gasilcev v vašem kraju je bila vedno zmeraj na nivoju.«

Sledil je slavnosti prevzem vozila. Župan Metod Ropret in poveljnik PGD Jezero sta slavnostno sprejela novo vozilo in simbolično prerezala trak. Župan je predal ključe vozila poveljniku, ta pa vozniku vozila. Voznik ga je prižgal in sledil je bučni aplavz.

Kot gasilci sami pravijo, nesreča ne počiva, je sledil tudi blagoslov vozila. Gospod Gregor Rogelj je opravil obred in gasilcem zaželel varno na vseh njihovih poteh.

Po blagoslovu sta predsednik in poveljnik domačega društva podelila zahvale vsem, ki so pripomogli pri nabavi novega vozila.

Zahvale so prejeli: Podjetje Webo, Saša Mevec Pušnik, Marko Istenič, Luka Rogelj, Anže Rončelj, Dane Halič, KS Podpeč-Preserje, CZ Brezovica, GZ regija Ljubljana, GZ Brezovica in Občina Brezovica. Damjan Klinc je prejel posebno priznanje za delo in pomoč društvu pri asfaltiranju dvorišča pred gasilskim domom.

Za konec so oder v celoti prevzeli Tamburaši Borovnica, ki so zaigrali Vesela plesalka, Čebelar in Večer na Robleku.

Jakob Rus