Nagovor in voščilo predsednika GZ Brezovica

torek, 3. 1. 2023

Vstopili smo v novo leto 2023. Voščila, ki jih namenjamo bližnjim in znancem, so polna lepih želja: obilo zdravja, sreče, uspeha, medsebojnega prijateljstva in miru. Načrti, ki si jih postavimo ob začetku novega leta, so v večini optimistični. Prav je, da z optimizmom zremo v prihodnost.                Leto 2022 smo gasilci Gasilske zveze Brezovica preživeli dokaj mirno. Razen poplav, ki niso bile velikih razsežnosti, nam je narava prizanesla. Na področju intervencij so naše operativne enote zelo dobro opravljale svoje delo. Ob pozivu države so naše enote uspešno sodelovale pri gašenju gozdnih požarov na Krasu.  Programi dela v posameznih društvih so slonela na usposabljanju operativnih gasilskih enot, vzdrževanju gasilske tehnike, opreme in orodišč, vzgoji kadra in skrbi za dobro vzdušje v društvih. Epidemija,ki je zaznamovala delo in življenje vseh nas, je v gasilskih vrstah pustila negativne posledice. Oživljanje dela z gasilsko mladino, gasilkami, starejšimi gasilci je bila in bo še vnaprej težka naloga v naši gasilski organizaciji. Te problematike se v Gasilski zvezi Brezovice dobro zavedamo. Samo z načrtnim delom in spodbujanjem ljudi o nujnosti delovanja in obstoja gasilske organizacije bomo dosegli napredek. Leto 2023 je volilno leto v PGD, Gasilski zvezi Brezovica, Regiji Ljubljana I. in Gasilski zvezi Slovenije.   Velik pomen pripisujemo pravilni izbiri vodstvenega kadra na vseh ravneh vodenja. Izbrati moramo kader, ki bo s svojo predanostjo, marljivostjo, znanjem in sposobnostjo znal in mogel voditi gasilsko organizacijo po poti razvoja in napredka

Vsem članicam, članom, veterankam, veteranom in gasilski mladini se zahvaljujemo za predano delo v preteklosti z upanjem nadaljnjega aktivnega dela vseh nas v smislu zagotavljanja pomoči vsem pomoči potrebnim ljudem v Občini Brezovica in širši skupnosti.

Želimo vam srečno, zdravo, mirno in uspešno  v letu 2023 in vas pozdravljamo s starim gasilskim pozdravom:

»NA POMOČ«.

 

 

 

                                                                                                                          Predsednik GZ Brezovica

                                                                                                                          Marko Susman