Starejši gasilci

Komisijo sestavljajo izvoljeni predsedniki komisij  za delo z veterani  PGD.

Sestav komisije:

 • Ivan Klemen (PGD Vnanje Gorice) predsednik
 • Brane Premrl (PGD Brezovici pri Ljubljani) član
 • Janko Ambrožič (PGD Vnanje Gorice) član
 • Stane Smole (PGD Podpeč) član
 • Franc Kern (PGD Notranje Gorice-Plešivica) član
 • Franci Suhadolnik (PGD Jezero) član
 • Milan Ileršič (PGD Goričica-Prevalje) član
 • Anton Ogri���������������� (PGD Kamnik pod Krimom) član
 • Igor Petrovči�� (PGD Preserje) ��lan

 

Delo komisije je  izvajanje aktivnosti, ki so vezane na veterane na vseh področjih njihovega delovanja, posebej še:

 • skrbi za vzpodbujanje dela komisij gasilskih veteranov pri gasilskih društvih in ustanovitvi le -teh pri vseh prostovoljnih gasilskih društvih v Gasilski zvezi.
 • skrbi, da v gasilskih društvih, kjer nimajo imenovane komisije, o problematiki
  gasilskih veteranov razpravljajo upravni odbori prostovoljnih gasilskih društev,
 • vzpodbuja udeležbo gasilskih veteranov na gasilskih tekmovanjih,
 • vzpodbuja veterane, da so aktivni pri zbiranju gradiva za gasilske arhive, za gasilske zbirke in, da zbirajo gradiva za gasilsko kroniko,
 • vzpodbuja občasna – vsakoletna srečanja gasilskih veteranov na nivoju gasilskega društva, gasilske zveze,
 • razvija skrb za počastitev pomembnejših življenjskih in drugih obletnic gasilskih veterank in veteranov,
 • vzpodbuja aktivno udeležbo veteranov pri preventivnem delovanju gasilskih organizacij, še posebej v mesecu varstva pred požari,
 • vzpodbuja veterane, da sodelujejo pri izobra������evanju gasilcev,
 • vzpodbuja veterane, da nudijo strokovno pomoč pri izdelavi aktov gasilskih organizacij,
 • vzpodbuja veterane, da sodelujejo pri predlogih za podelitev gasilskih priznanj in odlikovanj.
 • opravlja druge naloge iz programa dela Gasilske zveze oziroma naloge, za katere jo zadolži in jih ji poveri Upravni odbor Gasilske zveze.

 

Komisija pri svojem delu in prizadevanjih za povezovanje veteranov, veterank izhaja iz statutarnih določil Gasilske zveze ter deluje v skladu s programom dela Gasilske zveze Brezovica.