Preventiva

Preventiva je dejavnost, ki se ukvarja s preprečevanjem nastanka nevarnosti. V gasilstvu to pomeni preprečevanje možnosti nastanka požara. V požarno preventivo spada več dejavnikov, vsi pa imajo en cilj, in sicer varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja. V lokalni skupnosti te naloge izvajajo lokalne gasilske enote.

S požarno preventivo v prvi vrsti preprečujemo nastanek požara in škodljive posledice, ki lahko pri tem nastanejo. Ko pride do požara, je namen požarne preventive hitra in varna pogasitev in evakuacija. Če pride do razširitve požara, pa je namen hitro in učinkovito posredovanje gasilskih enot.

Komisija za preventivo je na Gasilski zvezi Brezovica začela delovati v drugi polovici leta 2014. Komisijo sestavljajo predsednik in 5 članov. Njihova naloga je priprava in nadziranje preventivnih aktivnosti, ki jih izvajajo gasilske enote. Cilj je, da se aktivnosti izvajajo celo leto, ne le oktobra, saj se na ta način poveča varnost v požarnem okolišu.

Požarnopreventivne aktivnosti gasilske enote obsegajo: pregled požarnega okoliša, preventivne preglede objektov, izvajanje pregledov hidratnega omrežja v sodelovanju z lokalno službo za vodovod, sprejem in pregled požarnih načrtov, pomoč in sodelovanje pri izvajanju vaj evakuacije, pomoč in svetovanje krajanom na področju požarne preventive … Gasilska enota lahko opozarja na nevarnost nastanka požara v sušnem obdobju.