V Gasilski zvezi Brezovica dobili 28 novih operativnih gasilcev

torek, 14. 12. 2021

V letu 2021 smo v Gasilski zvezi Brezovica organizirali v mesecu maju tečaj za pridobitev strokovne izobrazbe gasilec pripravnik, ki vsebuje 35 pedagoških ur (PUR). To je osnovni tečaj za pridobitev strokovne izobrazbe za opravljanje dela operativnega gasilca v gasilski enoti. Tečaj je obiskovalo 38 kandidatov in vsi so zaključnim izpitom izpolnili pogoj za nadaljnje strokovno usposabljanje. Pridobili so čin gasilec pripravnik. Naslednja stopnja je bila tečaj za operativnega gasilca, ki se je začel v mesecu juniju z teoretičnim delom ter nadaljeval v mesecu septembru z praktičnim delom tečaja. Tečaj obsega skupaj 192 PUR. Zaključni izpit pred komisijo GZ Slovenije smo imeli 11.12.2021. Tečaja se je v začetku udeležilo 35 kandidatov, zaključnega izpita  pa se je udeležilo 28 kandidatov iz 8 gasilskih enot GZ Brezovica. Vsi kandidati so opravili z odliko ter z opravljenim izpitom pridobili čin gasilec. Vsem novim operativnim gasilcem želimo uspešno delo v svojih enotah.

Poveljstvo GZ Brezovica