Smernice za preventivo

petek, 25. 9. 2015

V prilogi so Smernice za preventivo. Priložene so tudi preglednice, katere potrebujete po smernicah. V kolikor imate vprašanja se lahko obrnete na vaše predstavnike v komisiji za preventivo, na komisijo v Gasilski zvezi Brezovica ali na Daneta Halič.

Smernice_V3

Evidenčni list o pregledu zunanjih hidrantov

List za preventivni pregled objektov

Zbirnik objektov