Skupščina GZ Brezovica

četrtek, 12. 4. 2018

Gasilska himna v izvedbi Podpeškega okteta je naznanila začetek zasedanja skupščine GZ Brezovica, ki je bila  23. 3. 2018 v lepo okrašeni dvorani Kulturnega doma Podpeč.

Uvodni del v zasedanje skupščine s pozdravom udeležencem, sprejetjem poslovnika in izvolitvijo organov skupščine je izpeljal predsednik GZ Brezovica Marko Susman. Delovni predsednik je postal Tomaž Šivic iz PGD Rakitna. V nadaljevanju so sledila poročila upravnega odbora, poveljnika, mladine, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora. Delegati  so s 100 % prisotnostjo  na skupščini soglasno potrdili vsa poročila. Sledila je razrešnica vsem organom GZ Brezovica in volitve novih organov za mandatno obdobje 2018–2022.  Po potrditvi programa dela za leto 2018 so sledili nagovori gostov:  predstavnik GZS in predsedujoči regijskemu svetu Ljubljana I. Franc Bradeško, župan Občine Brezovica Metod Ropret, predstavniki sosednjih zvez – GZ Dolomiti Franci Zibelnik, GZ Horjul Janko Šuštaršič, GZ Ljubljana Maks Zupančič, GZ Vrhnika Aleksander Remškar, predstavnik PGD Podpeč Dušan Kavčnik in PGD Notranje Gorice–Plešivica Luka Oblak. Ob slovesni predaji prapora GZ Brezovica so stari skrbniki PGD Rakitna predali prapor novim skrbnikom PGD Vnanje Gorice. Predsednik in poveljnik GZ Brezovica sta podelila Odlikovanja za posebne zasluge: Miranu Reparju, Marku Isteniču in Matjažu Rakovcu. Priznanje GZ Brezovica so prejeli: Sara Golob, Jure Šuštaršič, Miroslav Zagorc in Simon Selan. Po zaključku lepo izpeljane skupščine je sledil kulturni program v izvedbi Podpeškega okteta.

Izvoljeni člani organov GZ Brezovica:

Funkcija Priimek in ime PGD
predsednik GZ Susman Marko Jezero
poveljnik GZ Marinko Boštjan Vnanje Gorice
namestnik predsednika GZ Repar Miran Kamnik pod Krimom
namestnik poveljnika GZ Košir Gregor Rakitna
predsednik nadzornega odbora Rakovec Matjaž Notranje Gorice-Plešivica
članica nadzornega odbora Lenarčič Dragica Kamnik pod Krimom
član nadzornega odbora Rotar Martin Brezovica pri Ljubljani
član upravnega odbora Golob Boris Jezero
član upravnega odbora Kavčnik Dušan Podpeč
član upravnega odbora Kramar Alen Kamnik pod Krimom
član upravnega odbora Petelin Janko Goričica-Prevalje
član upravnega odbora Plahanc Nejc Brezovici pod Krimom
članica upravnega odbora Pograjc Marjana Brezovica pri Ljubljani
član upravnega odbora Primc Albert Vnanje Gorice
član upravnega odbora Selan Simon Notranje Gorice-Plešivica
član upravnega odbora Šeškar Mavec Aleks Preserje
član upravnega odbora Šivic Tomaž Rakitna
članica upravnega odbora Jeraj Ana Notranje Gorice-Plešivica
članica upravnega odbora Jamnik Andrejka Brezovica pri Ljubljani
član upravnega odbora Židanek Janko Vnanje Gorice
podpoveljnik Kavčnik Marko Podpeč
podpoveljnik Novak Jernej Brezovica pri Ljubljani

Tajnik je postal Andrej Suhadolnik iz PGD Podpeč, blagajnik pa Peter Zupanc iz PGD Preserje