Skupščina Gasilske zveze Brezovica

sreda, 27. 3. 2019

 V dvorani Kulturnega doma Podpeč se je v petek, 22. 3. 2019, odvijalo zasedanje redne letne skupščine Gasilske zveze Brezovica. Na tej skupščini so bili prisotni: delegatke in delegati vseh desetih prostovoljnih gasilskih društev v Gasilki zvezi Brezovica, predstavnik Gasilske zveze Slovenije in Regije Ljubljana I. Franc Bradeško, župan in podžupan Občine Brezovica Metod Ropret in Marko Čuden, namestnik poveljnika CZ Brezovica Tomaž Šivic, predstavnik KS Podpeč–Preserje Lojze Plahanc, predstavniki sosednjih gasilskih zvez Horjul, Dolomiti in Vrhnika, predstavnik Prometne policije Ljubljana, častni poveljnik Gasilske zveze Brezovica Ludvik Zalar, Andreja Aljančič Povirk, članice in člani organov in komisij pri Gasilski zvezi Brezovica.

Po izvolitvi organov skupščine so sledila poročila o delovanju Gasilske zveze Brezovica v letu 2018, ki so jih podali predsednik in poveljnik Gasilske zveze Brezovica, predsednik Nadzornega odbora Gasilske zveze Brezovica in računovodja. Vsa poročila so prisotni delegati soglasno potrdili.

Poveljnik in predsednik Gasilske zveze Brezovica sta v nadaljevanju predstavila program dela in finančni plan delovanja Gasilske zveze Brezovica za leto 2019, ki so ga prisotni delegati soglasno potrdili.

Sledila je predstavitev in sprejem Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na ravni Gasilske zveze Brezovica.

Župan Občine Brezovica je v svojem nagovoru poudaril veliko vlogo gasilske organizacije v občini, dobro sodelovanje in podal zahvalo za ves trud pri zagotavljanju požarne varnosti v Občini Brezovica. Predstavnik Gasilske zveze Slovenija in Regije Ljubljana I., kakor tudi vsi predstavniki sosednjih gasilskih zvez ter Prometne policije Ljubljana, so poudarili dobro in uspešno sodelovanje z Gasilsko zvezo Brezovica na operativnem, preventivnem, tekmovalnem in izobraževalnem področju.

Po tradiciji se je izvedla predaja prapora Gasilske zveze Brezovica iz skrbništva PGD Vnanje Gorice v skrbništvo PGD Podpeč.

Za dolgoletno in uspešno delo ter sodelovanje sta predsednik in poveljnik podelila Priznanja Gasilske zveze Brezovica Andreji Aljančič Povirk, Luku Oblaku in Prometni policiji Ljubljana.

Odlikovanje za posebne zasluge Gasilske zveze Brezovica sta prejela Dušan Kavčnik in Boštjan Marinko.

Zasedanje skupščine je zaključil predsednik Gasilske zveze Brezovica, ki se je vsem prisotnim članicam, članom in gostom zahvalil za podporo pri delovanju gasilstva v Občini Brezovica.

Sledil je kulturni program z nastopom citrarke Klare Levec.