Razpis za priznanja in odlikovanja GZS in Gasilske zveze Brezovica za leto 2018

četrtek, 18. 10. 2018

Gasilsko društvo, ki namerava na svojem Občnem zboru 2019 ali na prireditvi okrogle  obletnice podeliti priznanja Gasilske zveze Brezovica, odlikovanje Gasilske zveze Slovenije, plaketo gasilskega veterana,  in po novem tudi mladinsko odlikovanje mora svoje predloge posredovati preko računalniškega programa VULKAN najkasneje do:

20. novembra 2018

Pri vlogi za značke za  operativno delo, značko za dolgoletno službovanje v gasilski organizaciji ter plaketo gasilskega veterana,  društva poskrbijo sama , v vulkan pa vpiše komisija za odlikovanje v kolikor je seveda vloga potrjena.

Predlogi, ki bodo prispeli na GZB po tem datumu, komisija ne bo obravnavala.

Pri pošiljanju predlogov vas prosimo, da upoštevate PRAVILNIK O ODLIKOVANJIH IN PRIZNANJIH GASILSKE ZVEZE BREZOVICA ki je bil sprejet na zadnji skupščini GZB dne 8.04.2016 in  PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN ODLIKOVANJIH V PROSTOVOLJNIH GASILSKIH ORGANIZACIJAH, ki ga je  sprejel  Plenum  Gasilske zveze Slovenije na svojem zasedanju v letu 2015 in je tudi dostopen na spletni strani GZB.

Komisija bo pri predlogih  upoštevala zaporedje priznanj in odlikovanj po stopnjah. Pet letno obdobje med odobritvijo enega ali drugega odlikovanja oziroma priznanja ne pomeni, da članu gasilske organizacije po izteku tega časa avtomatsko pripada naslednja stopnja odlikovanja ali priznanja, za to morajo biti utemeljeni razlogi, še bolj kot za prejšnje, saj gre navadno za višje stopnjo odlikovanja oz. priznanja. Vsak predlog mora biti primerno obrazložen in utemeljen.

Spodaj je naštetih nekaj izvlečkov kar mora predlagatelj vedeti:

  • prvo priznanje GZB kandidat prejme po preteku 5 let od vstopa v društvo in mora dopolnit 18 let
  • med enim in drugim priznanjem in odlikovanjem mora preteči 5 let
  • član kateri še nima odlikovanja GZS mora prejeti najprej vse tri priznanja GZB, da se ga lahko predlaga  za odlikovanje GZS
  • član kateri je do sedaj že prejel odlikovanje GZS je lahko predlagan za naslednjo stopnjo odl. GZS in mu ni potrebno čakati da prejme vse tri priznanja GZB.
  • če je kandidat že prejel  plamenico III.stop. lahko prejme samo plamenico ali odlikovanje II.stopnje. Ne more pa prejeti odlikovanje III.stop.
  • v letno kvoto GZS so všteti tudi veterani in članice
  • v letno kvoto GZB pa ne

OPOZORILO!

OB VISOKIH OBLETNICAH DRUŠTVA SE DODATNA KVOTA  ŠTEJE LE TISTO LETO V KATEREM JE OBLETNICA.

V novem pravilniku GZB je tudi mladinsko odlikovanje. Tako, da društva naprošam, da si preberete pravilnik GZB.

Za več info. sem vam na voljo na številki 041436201

Predsednik komisije za priznanja in odlikovanja:

Selan Simon

Predsednik GZB

Marko  Susman

 

Razpis za podelitev priznanj in odlikovanj 2018