Razpis za priznanja in nagrade Civilne zaščite

sreda, 18. 11. 2015

V prilogi objavljamo razpis za priznanja in nagrade Civilne zaščite. Predloge pošljite najkasneje do 4.1.2016, na Civilno zaščito.

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ CIVILNE ZAŠČITE

PREGLEDNICE RAZPISANIH PRIZNANJ ZA LETO 2016

Predlog za posameznika – obrazec

Predlog za organizacijo – obrazec