Predstavitev

Po reorganizaciji lokalne samouprave v letu 1994 je bila, po prenehanju delovanja Občine Ljubljana Vič-Rudnik, na našem območju ustanovljena Občina Brezovica. S prenehanjem delovanja Občine Ljubljana Vič-Rudnik, je prenehala delovati tudi Občinska gasilska zveza Ljubljana Vič-Rudnik, v katero so bila do takrat vključena vsa prostovoljna gasilska društva, na tem območju. S tem je nastala potreba po novem organiziranju gasilcev na območju nove Občine Brezovica. Prevladala je odločitev o ustanovitvi svoje gasilske zveze, kar je bila nedvomno dobra odločitev.

Gasilska zveza Brezovica, je bila ustanovljena 1. julija 1995. V začetku je delovala v prostorih PGD Brezovica pri Ljubljani. Z septembrom1999 se je sedež Gasilske zveze preselil v prostore gasilskega doma PGD Notranje Gorice. Oktobra 2003 se je Gasilska zveza Brezovica preselila na novo urejene prostore v Kulturnem domu Podpeč, kjer deluje še danes.

V Gasilsko zvezo je vključenih 10 prostovoljnih gasilskih društev in sicer:
PGD Brezovica pri Ljubljani, PGD Brezovici pod Krimom, PGD Goričica-Prevalje, PGD Jezero, PGD Kamnik pod Krimom, PGD Notranje Gorice-Plešivica, PGD Podpeč, PGD Preserje, PGD Rakitna, PGD Vnanje Gorice.

Danes Gasilska zveza Brezovica omogoča in skrbi za organizirano gasilstvo v občini Brezovica, za načrtno in varno opremljenost ter za usposobljenost članic in članov posameznih društev, ki je pri opravljanju manj in bolj nevarnih ter zahtevnih del pri katerih gasilci sodelujemo, nujno potrebno.

Naše delovanje običajno zajema območje Občine Brezovica, ob večjih nesrečah, pa seveda priskočimo na pomoč sosednjim občinam  in tudi izven meja teh občin.

Gasilska zveza Brezovica je članica Gasilske zveze Slovenije. Pri izvajanju gasilske dejavnosti se GZ skupaj z drugimi gasilskimi zvezami povezuje v regijski svet in regijsko poveljstvo na območju regije Ljubljana I.

Trenutno štejemo skupaj s pionirji, mladinci, člani, veterani okrog 2755 aktivnih članov med katerimi je tudi veliko članic. Operativnih članov je trenutno preko 268.

V zadnjih letih so vsa Prostovoljna gasilska društva veliko postorila na področju izobraževanja ter opremljanja z zaščito in drugo gasilsko opremo za kar gre zahvala Občini Brezovica, ki zagotavlja potrebna finančna sredstva. Tudi vozni park se je zelo posodobil, skrajšali so se tudi časi izvozov na posamezne intervencije.