Požarna preventiva na OŠ Preserje

ponedeljek, 15. 11. 2021

Komisija za preventivo pri GZ Brezovica zastopa stališče, da je potrebno kljub izrednim razmeram (COVID-19) na področju požarne preventive izvajati usposabljanja v vzgojno–izobraževalnih ustanovah. Zato smo se odzvali na povabilo Prostovoljnega gasilskega društva Preserje in nadaljevali naš projekt »Telovnik za vodjo evakuacije v vsako vzgojno-izobraževalno ustanovo«.

Projekt smo  začeli izvajati na podružnični šoli Jezero in nadaljevali v vrtcu Vnanje Gorice. Zaradi izrednih razmer je projekt nekaj časa zamrl. Ker pa nesreče nikoli ne počivajo, smo bili enotnega mnenja, da moramo z našim delom nadaljevati, vendar  moramo tudi strogo upoštevati vse ukrepe v zvezi s COVID-19. Tako smo v letošnjem šolskem letu na POŠ Jezero preverili, ali je telovnik prava stvar. Sodelovali smo na ponovitvi vaje evakuacije. Telovnik za vodjo evakuacije se je izkazal za pravo smer nadgradnje požarne preventive.

Petek, 5. 11. 2021,  je bil na OŠ Preserje  dan za evakuacijo. Z dejavnostmi smo začeli ob 7. uri, ko smo izvedli kratko izobraževanje zaposlenih. Predstavili smo projekt in se pogovorili o uporabi telovnika za vodjo evakuacije.

Sledilo je seznanjanje učencev s pomenom evakuacije in izvedba le-te. Po izvedbi evakuacije  analiza z učenci in nato še z vodstvom šole.

V dogovoru z vodstvom šole se je sama evakuacija izvedla v dveh delih. Najprej se je izvedla za učence do petega razreda, nato še za učence ostalih razredov. Ura začetka evakuacije ni bila določena. Ko je bil požar opažen, je oseba, ki je zadolžena za evakuacijo, začela z aktivnostmi po protokolu, ki ga zahteva tak izreden dogodek.

Pet članov naše komisije in člani Prostovoljnega gasilskega društva Preserje smo v razredih   učencem predstavili ključne podatke za evakuacijo. Po znaku za evakuacijo smo prevzeli nalogo spremljanja poteka evakuacije. Zapisovali smo opažanja, merili čas in predvsem opazovali komunikacijo in  prenos informacij med zaposlenimi, vodjo evakuacije z vodjo intervencije GE PGD Preserje.

Po končani evakuaciji smo takoj opravili analizo z učenci in učitelji, vsak v svojem razredu. Sledila je  skupna analiza z vodstvom šole, ki je zadolženo za varno evakuacijo učencev v primeru požara ali drugih nesreč. Predali smo jim tudi nekaj strokovnega gradiva, kot pomoč pri izvajanju evakuacije.

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim, predvsem pa vsa pohvala učencem, ki so  dosledno upoštevali navodila učiteljev, ki so bila pomembna za varno evakuacijo.

Vsi sodelujoči člani komisije smo si bili enotni, da je bil to uspešen dan za preventivo.

Komisija za preventivo pri GZ Brezovica