PGD Brezovici pod Krimom praznovalo jubilej in prevzem novega vozila

četrtek, 4. 7. 2019

PGD Brezovici pod Krimom je v ponedeljek 24. junija praznovalo 50 obletnico obstoja in prevzem novega gasilskega vozila. Objavljamo zapis ob jubileju.

Zgodovina gasilskega društva Brezovici pod Krimom 1969-2019

 

Vse se je začelo pred dobrimi petdesetimi leti, ko so se vaščani Gorenje Brezovice po požaru kozolca Ane Koprivec odločili, da ustanovijo lastno društvo. Sektor je bil v začetku ostro proti novemu društvu, je bil pa ideji vseskozi naklonjen član občinske gasilske zveze, pokojni gospod Črtanec, ter občinska gasilska zveza Vič, ki je namenila tudi nekaj sredstev za novoustanovljeno društvo. Glavni argument za društvo je bil čas, ki se je porabil, da so iz Preserja s konji na Gorenjo Brezovico pripeljali motorno brizgalno. Z denarjem od posekanega lesa so nato  kupili motorno brizgalno znamke Savica, ki je bila na Gorenjo Brezovico pripeljana s takrat edinim avtom v celi vasi, ter drugo potrebno gasilsko orodje  za gašenje. Po pobudi pokojnega Jožeta Mazi so začeli ustanavljati prostovoljno gasilsko društvo Brezovici pod Krimom. Prej sta obe Brezovici spadali pod gasilsko društvo Preserje. V prvih letih je društvo gostovalo v opuščeni Jerebovi hiši. Kasneje pa so na Rutarjevem vrtu zgradili gasilski dom. Že prvo letu po ustanovitvi, se je odločitev izkazala za pravilno.  Ko je leta 1970 pogorel Brancljev kozolec, je prav lastna gasilska brizgalna odigrala glavno vlogo pri tem, da ni zgorelo še več objektov. Po letu 1970 so se člani začeli udeleževati raznih tekmovanj na katera so se peljali kar z traktorjem in gumi vozom. V prvih letih društva gre veliko zaslug poleg predsednika Jožeta Mazi, tudi Francu Maziju, ki je vrsto let zelo uspešno opravljal funkcijo poveljnika. Leta 1973 so kupili 600 litrsko motorno brizgalno Rosenbauer.  Leta 1975 so se v društvu odločili da bodo šli v nakup  gasilskega vozila in z veliko truda jim je uspelo zbrati dovolj denarja za nakup novega gasilskega vozila znamke IMV. Vozilo so slovesno prevzeli dne 18. maja leta 1976, boter vozila pa je bil Miro Šuštaršič. Ob tem dogodku je hkrati potekala tudi otvoritev vaškega vodovoda, katerega je v uporabo predala pokojna Frančiška Petelin. Naslednjih nekaj let je potekalo bolj ali manj uspešno. V letu 1996 so se v društvu odločili, da bodo šli v izgradnjo večjega gasilskega doma na Dolenji Brezovici. V naslednjih letih je ideja prišla od načrtov do izgradnje in v maju leta 1999 sta takratna župnika gospod Malovrh in gospod Kočar blagoslovila nov gasilski dom na Dolenji Brezovici, ter novo gasilsko cisterno. Hkrati pa je potekala tudi proslava ob 30-letnici društva. Naslednja večja pridobitev v našem društvu se je zgodila leta 2001, ko smo od gasilskega društva Vnanje Gorice odkupili rabljeno gasilsko vozilo TAM. V naslednjih letih smo dokaj uspešno nastopali na tekmovanjih za mladino in si tako z dobrim delom z mladimi, zagotovili podlago za nadaljnji obstoj društva. To se je v zadnjih letih pokazalo za ključno pri zelo uspešnem sodelovanju na članskih tekmovanjih v gasilsko športnih disciplinah, kjer smo trikrat stali na stopničkah, ter sploh v gasilskem raliyu, kjer smo v zadnjih 5-ih letih osvojili kar dve prvi in eno tretje mesto. V vsem tem času pa je v nas gorela želja po novem gasilskem vozilu, saj je bilo staro dotrajano, neustrezno, ter drago za vzdrževanje. Zato smo zadnjih 15 let z namenom zbiranja sredstev praktično vsako leto organizirali Štefanov tarok turnir, nogometni turnir  na Ponikvah, ter nekajkrat tudi veselico. Nekaj let pa smo skoraj vsi aktivni člani dajali po 120 evrov na leto v ta namen. Ker vse to seveda ni zadostovalo smo se lotili sekanja hlodovine, delali nabirke po vaseh, organizirali smo celo koncert v ta namen, ter se nekajkrat skupaj odpravili tudi v pustovanje. Vse to z namenom zbrati čim več sredstev za novo vozilo. Ker smo z vsemi temi akcijami, ter tudi z izdatno pomočjo gasilske zveze, ter občine zbrali dovolj denarja smo leta 2015 kupili novo vozilo Iveco. Ker pa je bila na vozilu seveda potreba nadgradnja, smo se po iskanju naj ugodnejšega ponudnika odločili za hrvaško podjetje. Nato pa so se žal začele nepričakovane težave, ki so nas stale veliko denarja, časa ter naših živcev. Na koncu je nadgradnjo naredilo podjetje Euro Gv iz Male Bukovice pri Ilirski Bistrici. Težko pričakovano vozilo  je k nam po vseh nepredvidenih zapletih prispelo letos maja. Slovesno smo ga prevzeli 24. 5. 2019. Blagoslovil ga je gospod  župnik Jože Treven, njegov boter je bil Janez Grum iz Dolenje Brezovice. Posebej pa smo se za vso podporo zahvalili še Mirku Šušteršič, Maticu Rogelj in Zdenetu Palu. Slovesnosti je sledila veselica na kateri so igrali Krimski Lisjaki in Fantje z vse vetrov.

PGD Brezovici pod Krimom