Opozorilo Uprave RS za zaščito in reševanje

nedelja, 26. 4. 2015

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje javnih prireditev s
kresovanjem ter vse druge, ki bodo v naravnem okolju ob prvomajskih praznikih kurili kresove,
da morajo upoštevati predvsem naslednje napotke:
– prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi
materiali (npr. s peskom, kamni, opeko, kovino);
– kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe;
– ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejših sunkih vetra je
treba kurjenje kresa prekiniti;
– pri kurjenju kresov je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne
snovi;
– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je
kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali zemljo).
Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom
zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci.
Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj
obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne
gasilce.

Opozorilo Uprave RS za zaščito in reševanje_24.4.2015