Občine so podpisale dogovor o medsebojni pomoči v primeru nesreč

sreda, 10. 12. 2014

21. oktobra v Podpeči in 18. novembra 2014 je Občina Brezovica  podpisala dogovor o medsebojni pomoči v primeru nesreč z občinami Ig, Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer.
Dogovor obsega več sklepov, ki se nanašajo na način in obseg sodelovanja ter medsebojne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. V kriznih situacijah si bodo občine pomagale z gasilsko operativo in civilno zaščito ter z nastanitvijo prizadetih prebivalcev ob izvedbi morebitne evakuacije.

Sporazum je bil podpisan s strani županov vseh štirih občin ter predsednikov Gasilske zveze Brezovica, Gasilske zveze Ig in Gasilske zveze Vrhnika