Navodilo gasilcem v primeru intervencije med omejitvijo gibanja

sreda, 21. 10. 2020

Objavljamo navodilo gasilcem v primeru intervencije med omejitvijo gibanja

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA

Policijska uprava Ljubljana
Policijska postaja Ljubljana Vič
Tbilisijska ulica 65, 1000 Ljubljana          T: 01 470 09 60

pp_vic.pulj@policija.si       www.policija.si

Spoštovani!

Prejeli smo vaše vprašanje glede dela gasilcev v času policijske ure z dne 20. 10. 2020.

Seznanjamo vas, da smo na podlagi 17. člena Uredbe o upravnem poslovanju
(Ur. l. RS, št. 9/18) obravnavali vaše pisanje in vam posredujemo spodnji odgovor.

V  vašem  primeru  gre  za  izjeme  katere  dovoljuje sprejeti novi Odlok o začasni  delni  omejitvi  gibanja  ljudi in omejitvi oz. prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Uvaja naslednje spremembe:

Začasno se omeji prehajanje med statističnimi regijami, razen če ta odlok ne določa drugače. Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi.

Omeji se gibanje ljudi med 21.00 in 06.00 uro, razen za:
1. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
2. prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog,
3. dostop in nudenje storitev za nujne primere.

Gasilci ste zajeti v prvi točki izjem.

V odloku je tudi prepovedano je prehajanje med statističnimi regijami, razen posameznikom za:
1.   prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
2.   opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
3.   odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
4.  varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
5.  dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
6.   dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
7.   dostop do storitev za nujne primere,
8.  dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
9.   dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
10.  izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.

Če vaši gasilci prihajajo iz druge statistične regije,  bi v vašem primeru lahko upoštevali 3. točko. Pri prehajanju statističnih regij v primeru uveljavljanja ene izmed 10 izjem svetujemo, da imate pri sebi ustrezna dokazila (na primer gasilsko izkaznico, zemljiškoknjižni izpisek za lastništvo nepremičnine, izjavo za obisk bolnega svojca, potni nalog za opravljanje gospodarske dejavnosti ipd.).

Za vse potrebne informacije lahko za nasvet policije v času koronavirusa pokličete na telefonsko številko 01 514 70 01
S spoštovanjem,

Pripravil:

Pripravil:
Mario Abram

pomočnik komandirja

 

Andrej Medvešek, mag

komandir policijske postaje

višji policijski inšpektor II