Ludviku Zalarju za 90 let

ponedeljek, 28. 9. 2020

18.08. 2020 je visoki jubilej, 90 let, praznoval Ludvik Zalar. Ludvik je leta 1948 vstopil v PGD Jezero in takoj aktivno pristopil k delu v gasilski organizaciji. Deloval je v GZ Borovnica kot referent za mladino, v GZ Rudnik kot član štaba operative, v OGZ Ljubljana Vič–Rudnik pa je deloval kot član tekmovalne komisije. Prevzel je tudi funkcijo poveljnika OGZ in jo opravljal polnih 12 let vse do ukinitve OGZ leta 1994. Ob ustanovitvi Občine Brezovica  je aktivno sodeloval pri ustanovitvi nove GZ Brezovica in ji predsedoval v letih med 1999 in 2003.

Svojo poklicno pot je Ludvik začel v Okrajni lesni industriji Podpeč, kjer je po uspešnem zaključku gasilske podčastniške šole v Medvodah prevzel funkcijo vodje požarne varnosti. Leta 1959 se je  zaposlil v Gasilski brigadi Ljubljana. Po uspešno opravljeni zagrebški šoli za gasilskega tehnika je postal vodja  izmene v GB Ljubljana. To funkcijo je opravljal vse do upokojitve leta 1982. V tem času je deloval tudi kot gasilski inštruktor v Poklicni gasilski šoli.

Ludvik Zalar je za svoje požrtvovalno in predano delo prejel mnoga priznanja na področju prostovoljnega gasilstva, poklicnega dela in dela v družbeni skupnosti. Ludvik je častni poveljnik GZ Brezovica. Leta 2003 je prejel najvišje priznanje v gasilstvu, Priznanje Matevža Haceta. Leta 2009 je postal Častni občan Občine Brezovica.

Ludviku Zalarju ob življenjskem jubileju v imenu PGD Jezero, GZ Brezovica in Občine Brezovica želimo veliko trdnega zdravja in veselih trenutkov medsebojnih srečanj.

PGD Jezero