Gasilska zveza Brezovica se je sestala na redni letni skupščini

sreda, 10. 12. 2014

V petek, 28. marca 2014, je GZB izvedla redno letno skupščino s poročili za preteklo leto in pregledom načrtov za tekoče leto. Skupščine so se udeležili predstavniki GZB, predstavniki vseh desetih prostovoljnih gasilskih društev, ki v njej delujejo, častni poveljnik GZB Ludvik Zalar, predstavnik Regije Ljubljana I in predstavniki sosednjih gasilskih zvez: Dolomiti, Vrhnika, Horjul in Ig. Skupščine sta se udeležila tudi predstavnika občine, župan Metod Ropret in podžupan Marko Čuden.

Najprej je predsednik Gasilske zveze Brezovica Marko Susman podal poročilo upravnega odbora, ki mu je sledilo poročilo poveljnika Boštjana Marinka, ki je razložil delo štaba operative. Sledilo je finančno poročilo za preteklo leto. Po podanih poročilih in po njihovem sprejetju, so sledili pozdravi gostov. Najprej je gasilce pozdravil župan Občine Brezovica Metod Ropret. Vse zbrane so nato pozdravili še predstavnik iz Regije Ljubljana I ter gostujočih gasilskih zvez: Dolomitov, Vrhnike, Horjula, Iga in drugih. Na koncu je bil  predstavljen še plan dela za letošnje leto, v katerega so vključena sodelovanja z Gasilsko zvezo Slovenije, Občino Brezovica, s sosednimi zvezami, sodelovanje pri organiziranju prireditev v društvih, sofinanciranje obnov gasilskih domov, gradnja doma v Notranjih Goricah, tudi letos pa bo glavna prioriteta izobraževanje gasilcev, usposabljanje, sodelovanje z mladimi in lokalno skupnostjo.