Gasilci PGD Preserje smo se v letu 2018 postarali za 44 let!

torek, 3. 4. 2018

Pisal se je 5. junij davnega leta 1885. Na pobudo nadučitelja, g. Jakoba Marna, se je v prostorih tedanje Ljudske šole v Preserju, poleg pobudnika zbralo še osem bodočih članov z namenom ustanovitve Prostovoljne gasilske brambe Preserje (Freiwilligen feuerwehr in Presser).

Skupno so zapisali Pravila prostovoljne gasilske brambe, ki so jih poslali na Cesarsko-kraljevo deželno vlado. Slednja jih je na podlagi poslanega pravilnika potrdila na seji, 17. septembra 1885, in s tem dejanjem potrdila zakonitost obstoja in delovanja društva.

Da je gasilsko društvo v Preserju obstajalo že nekaj desetletij prej, kot je veljala do nedavnega naša uradna letnica, t. j. 1929, so vaščani že dlje časa opozarjali; prvi pa je to javno zapisal Janez Klemenc v zborniku ob 140. letnici ustanovitve OŠ Preserje. V društvu smo imeli že leta 1994 nekaj članov, ki so si prizadevali ugotoviti, če je temu res tako, vendar so bili v svojih poskusih žal neuspešni, saj takrat arhivi niso bili dostopni kot so danes, prav tako pa verjetno niso imeli ustreznih znanj, kje sploh iskati verodostojne podatke. Zato smo se člani PGD Preserje v letu 2017 začeli aktivneje ukvarjati z našo ustanovno letnico. S pomočjo institucij in drugih društev se nam je letos nasmehnila sreča, saj smo našli izgubljeni Statut oz. Pravila iz leta 1885. Vse kredibilne dokaze in zapise pričevanj smo poslali na Komisijo za zgodovino požarnega varstva in gasilstva ter kulturne dejavnosti pri Gasilski zvezi Slovenije. Komisija je na svoji seji podrobno pregledala vsa gradiva in odločila, da se gasilskemu društvu v Preserju prizna ustanovna letnica 1885. Sklep komisije je postal pravnomočen s potrditvijo članov upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, zato bomo letos v ta namen v društvu pripravili nekaj srečanj v počastitev nove, 133. letnice ustanovitve.

Zahvaljujemo se Slovenskemu Gasilskemu muzeju v Metliki, Gasilski zvezi Slovenije, prostovoljnim gasilskim društvom iz Črnomlja, Kamnika pod Krimom in Podpeči, Zgodovinskemu arhivu Ljubljana, Arhivu Republike Slovenije, Avstrijskemu državnemu arhivu, in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri iskanju zgodovinskih virov za obstoj prostovoljne gasilske brambe v Preserju.

 

Z gasilskim pozdravom:

»V slogi je moč – NA POMOČ!«

PGD Preserje